امامزادگان ,خاتون ,خديجه ,خديجه خاتون ,روستاي خديجه ,امامزادگان روستاي ,مناسبت حلول ,مبارك ربيع ,روستاي خديجه خاتون ,امامزادگان روستاي خديجهبه مناسبت حلول ماه مبارك ربيع الاول؛پرچم هاي مشكي(محرم و صفر) امامزادگان :حضرت خديجه خاتون(س).امامزاده زكريا(ع). امامزادگان ابراهيم(ع)و اسماعيل(ع) با پرچم هايتوسط برخي اعضاي هيئت امناي آستان مقدس امامزادگان روستاي خديجه خاتون تعويض شد.

منبع اصلی مطلب : آستان مقدس امامزادگان روستای خدیجه خاتون
برچسب ها : امامزادگان ,خاتون ,خديجه ,خديجه خاتون ,روستاي خديجه ,امامزادگان روستاي ,مناسبت حلول ,مبارك ربيع ,روستاي خديجه خاتون ,امامزادگان روستاي خديجه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تعويض پرچم هاي امامزادگان روستاي خديجه خاتون به مناسبت حلول ماه مبارك ربيع الاول