ساخت ,تاریخ ,تجدیداین بنا در سال 770 ه.ق به دست خاندان محلی آل صفی و به دستور غیاث الدین امیر محمد فرزند خواجه علی صفی، ساخته شده است. البته در ابتدای این کتیبه لفظ امر به تجدید بناء آمده است و تجدید بنا درصورتی است که بنایی قبل از آن دوران وجود داشته و پس از آنکه آسیب دیده ویا ویران شده، دوباره بازسازی و یا بنا شود. باتوجه به این مطلب، باید معتقد شویم که تاریخ ساخت بنا قبل از سال770ه.ق بوده است. ولی با توجه به سبک معماری، فرم، تزیینات و دیگر جزئیات، باید گفت که تاریخ 770 ه.ق ساخت بنا بوده و بنایی که احتمالاً قبل از آن وجود داشته، به کلی ویران گشته که، لفظ امر به تجدید بنا آمده است. آقای دونالد ویلبر نیز تاریخ 770 رابرای ساخت این بنا ذکرمی کند.

منبع اصلی مطلب : آستان مقدس امامزادگان روستای خدیجه خاتون
برچسب ها : ساخت ,تاریخ ,تجدید
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تاریخچه بنا